فروید برای سده ی بیست و یکم

No English Name Available
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5
  • Fast and Safe Deliver
  • قیمت : 38,000تومان
توضیحات کوتاه

فروید برای سده ی بیست و یکم

  فهرست مطالب فصل 1) مقدمه: علم زندگی روزمره فصل 2) علم و اصل واقعیت فصل 3) اصل لذت و سائق مرگ فصل 4) ناخودآگاه و فرآیندهای نخستین فصل 5) انتقال و خودشیفتگی فصل 6) مقاومت­ها در برابر روان­کاوی و پیشرفت جهانی فصل 7) نتیجه­گیری: پیشرفت و ملالت­های آن

توضیحات

فصل ۱) مقدمه: علم زندگی روزمره

چکیده: این فصل استدلال می­کند که نظریه­ها و رویه­های فروید می­تواند ما را برای زندگی بهتر با کاربرد روش علمی در زندگی روزمره یاری کند. گرچه فروید از توصیه، پرهیز و بر روان­شناسی نابهنجاری تمرکز کرد، هدف من این است که نشان دهم می­توان ایده­های او را بر گرفت و برای چگونگی فهم خود و جهان اطراف در سده­ی بیست و یکم به کار برد. نه تنها می­توان زندگی عقلانی­تر و رضایت­بخش­تری داشت، بلکه در صورت فهم چگونگی عملکرد خِرَد، هیجانات، امیال و ناخودآگاه می­توان بر بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی فائق آمد.

 

واژگان کلیدی: فروید، علم، خِرَد، هیجان، میل، ناخودآگاه

 

در این کتاب استدلال می­کنم که نظریه­ها و رویه­های فروید می­تواند ما را برای زندگی بهتر با کاربرد روش علمی در زندگی روزمره یاری کند. گرچه فروید از توصیه پرهیز، و بر روان­شناسی نابهنجاری تمرکز کرد، هدف من این است که نشان دهم می­توان ایده­های او را بر گرفت و برای چگونگی فهم خود و جهان اطراف در سده­ی بیست و یکم به کار برد. نه تنها می­توان زندگی عقلانی­تر و رضایت­بخش­تری داشت، بلکه در صورت فهم چگونگی عملکرد خِرَد، هیجانات، امیال و ناخودآگاه می­توان بر بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی فائق آمد.

گام اول این فرآیند، تعریف فرآیند علمی و چگونگی کاربرد آن برای زندگی روزمره از سوی فروید است. همانگونه که در فصل ۲ بحث می­کنیم، در اساسی­ترین سطح، علم مدرن در پی استفاده از خِرَد برای داوری واقعیت، ابتدا با

حذف همه­ی مضامین پیش­پنداشته و سپس با آزمون ایده­ها در برابر واکنش­های واقعیت تجربی است. به نظر فروید، هدف تحلیل، کمک به مردم در کاربرد این روش علمی در ادراکاتشان از زندگی خود و جهان اطراف است. در اساسی­ترین سطح، فروید بررسی کرد که چرا برای مردم تبعیت از آنچه او “اصل واقعیت” می­نامید اینقدر دشوار است و بخش زیادی از آثار او راه­های مختلف گریز مردم از واقعیت زندگی­شان را بررسی می­کند.(۱)

در فصل ۲، به نظریه­ی مورد سوءفهم اصل لذت فروید می­پردازم تا بررسی کنم چرا مردم با واپس­زدن حس تقصیر، شرم، مسئولیت، و آزادی خود، به دور کردن خود از تنش و تعارض تحریک می­شوند. فروید فرض را بر این می­گذارد که سائق محوری انسان­ها استفاده از کمترین حد ممکن انرژی با پرهیز از هر گونه تحریک است و این نوع مرگ فراروانی به زندگی تحت سلطه­ی اعتیاد منجر می­شود و برای ما پرداختن به مشکلات بین­شخصی و اجتماعی مهم را دشوار می­کند. در واقع، استدلال می­کنم که بزرگترین تهدید پیش روی بشر، توانایی ما برای برگرفتن لذت آنی از فناوری­های جدید، رسانه­ها و مواد مخدر است.

همانگونه که در فصل ۴ وصف می­کنم، باید آزادی ذهنی­مان از واقعیت را هم مثبت ببینیم و هم منفی. از وجه مثبت، تخیل در ملاحظه­ی سبک­های بدیل تفکر و زندگی ما را یاری می­کند اما این آزادی از واقعیت مادی می­تواند ما را به سمت گریز از دیدن حقیقت جهان­ و اقدامات­مان نیز سوق دهد. فروید، این بدیل واقعیت را فرآیندهای نخستین نامید و بر این مسئله تأکید کرد که چگونه ذهن انسان اغلب با خیال­پردازی­های غیرعقلانی شکل می­گیرد.(۲) به علاوه، فروید اصرار داشت که اطفال طبیعتاً دچار توهم ارضای آرزوهای خود می­شوند و بنابراین باید آنها را جهت تمایز بین خیال­پردازی­های درونی و واقعیت بیرونی تعلیم داد. در این فصل ادعا می­کنم که نخستین راه مردم برای گریز از واقعیت و ارضای مطالبات اصل لذت، تحقق آرزو در ناخودآگاه است.

در فصل ۵، بحث می­کنم که چگونه نظریه­ی انتقال و خودشیفتگی فروید به راهی مرتبط است که طی آن از دیگران می­خواهیم واقعیت را رفع و در ارضای اصل لذت به ما کمک کنند. نه تنها برای ارضای امیال خود به دیگران روی می­آوریم، بلکه از دیگران می­خواهیم حس خوبی و درستی ما را تأیید کنند. به علاوه، این ساختار خودشیفتگی وسواسی به تبیین محدودیت­های لیبرالیسم معاصر و ناکامی بسیاری از اشکال تحلیل و درمان کمک می­کند.

در فصل ۶، برخی از راه­های گوناگون بدفهمی روان­کاوی و پیشرفت جهانی از سوی مردم را بررسی می­کنم. با مرور تفاسیر تحریف­شده از اصل لذت، اصل واقعیت،

 

فرآیندهای نخستین، و انتقال، نشان می­دهم که چگونه روان­کاوی از درون خودِ روان­کاوی واپس­زده شده است. من این واپس­زدگی را به راه­های انکار شواهد مربوط به پیشرفت جهانی از سوی مردم نیز اتصال می­دهم.

فصل آخر، نگاهی به ۲۱ درس برای سده­ی ۲۱ یووال هراری دارد تا چراییِ انکار پیشرفت جهانی و تمرکز بر تصاویر منفی از جهان از سوی فرهنگ آکادمیک لیبرال را مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از مفاهیم اساسی فروید برای تحلیل اثر هراری، مدلی برای نقد فرهنگی روان­کاوانه ارائه می­کنم. پس، هدف این اثر این است که نشان دهد روان­کاوی نه تنها امروز همچنان مناسب است بلکه در واقع نظریه­ها و رویه­های فروید هرگز برای فهم و تغییر خود و جهان اطرافمان اساسی­تر نبوده است.

یادداشت­ها

۱) فروید، ایده­های خود در مورد اصل واقعیت را در این آثار بسط می­دهد:

“Project for a scientific psychology (1950 [1895]).” The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume I (1886–۱۸۹۹): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts. ۱۹۶۶. ۲۸۱–۳۹۱; and “Formulations on the two principles of mental functioning.” The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911–۱۹۱۳): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works. ۱۹۵۸. ۲۱۳–۲۲۶.

۲) Hilgard, Ernest R. “Impulsive versus realistic thinking: An examination of the distinction between primary and secondary processes in thought.” Psychological Bulletin ۵۹.۶ (۱۹۶۲): ۴۷۷.

 

فصل ۲) علم و اصل واقعیت

چکیده: این فصل نشان می­دهد که چگونه در اساسی­ترین سطح، علم مدرن در پی استفاده از خِرَد برای داوری واقعیت، ابتدا با حذف همه­ی مضامین پیش­پنداشته و سپس با آزمون ایده­ها در برابر واکنش­های واقعیت تجربی است. به نظر فروید، هدف تحلیل، کمک به مردم در کاربرد این روش علمی در ادراکاتشان از زندگی خود و جهان اطراف است. در اساسی­ترین سطح، فروید بررسی کرد که چرا برای مردم تبعیت از آنچه او “اصل واقعیت” می­نامید اینقدر دشوار است و بخش زیادی از آثار او راه­های مختلف گریز مردم از واقعیت زندگی­شان را بررسی می­کند.

واژگان کلیدی: علم، فروید، اصل واقعیت، پینکر، روشنگری

 

فروید در کتاب خود، توتم و تابو، استدلال می­کند که سه مرحله­ی عمده در تاریخ بشر وجود داشته و هر مرحله تحت سلطه­ی نظام اعتقادی متفاوتی بوده است. در ابتدا، مردم معتقد بودند که هر چیزی وجود معنوی (آنیمیسم) دارد و بین اندیشه­های خود و واقعیت تمایز قائل نبودند.(۱) سپس، گذاری به دین صورت گرفت که در آن مردم از قدرتی الهی که برای پاسخ به حاجات خود خلق کرده بودند درخواست می­کردند. در نهایت، در سومین دوران مدرن علم، تغییر اصلی این است که مردم قدرت مطلق ایده­های خود را رها می­کنند. این یک سبک جالب تفکر در مورد علم است زیرا فروید نمی­گوید که علم

 

قدرت دانش ما را نشان می­دهد؛ بلکه استدلال می­کند که با علم، محدودیت­های اندیشه­های خود را تصدیق می­کنیم.(۲)

پس، وجه اساسی کاربرد علم برای زندگی روزمره پذیرش خاضعانه­ی این نکته است که فهم ما از خود و جهان محدود است و بنابراین نباید فکر کنیم همه­چیز را از قبل می­دانیم. در واقع، وقتی فروید از تحول اندیشه­ی خود بحث می­کند، اغلب تأکید می­کند که چگونه دانش او امری در حال پیشرفت است و عالِم همواره باید آماده­ی رها کردن ایده­ها در زمانی باشد که واقعیت حقیقت متفاوتی را فاش می­کند.(۳) درست همانگونه که دکارت روش علمی خود را با تردید و شک­باوری آغاز می­کند، ما باید آماده­ی زیر سئوال بردن دانش فعلی خود برای آمادگی جهت کشف چیزی جدید باشیم.(۴) بخشی از این فرآیند بر خودکاوی انتقادی متکی است زیرا ما نیازمند تصدیق و سپس حذف پیش­داوری­ها و پیشفرض­های خود هستیم. البته، گفتن آن آسان­تر از عمل به آن است اما جهان مدرنِ علم و خِرَد کار خود را با این هدف ضروری اما ناممکنِ بی­طرفی کامل آغاز می­کند. در واقع، نظام حقوقی دمکراتیک ما نیز بر آرمان برخورداری از قاضی بی­طرفی متکی است که شواهد را آشکارا بدون پیش­داوری سبک­سنگین کند. از این دیدگاه، علم مدرن و دمکراسی در بسیاری از آرمان­ها و اصول یکسان سهیمند و وقتی این آرمان­ها را در مورد زندگی روزمره به کار می­بریم، در تلاشیم تا جهان و خود را از دیدگاهی بی­طرف بنگریم، همانگونه که اصل واقعیت را برای داوری شواهد تجربی به کار می­بریم.

اصل واقعیت و پیشرفت جهانی

همانگونه که استیون پینکر در کتاب خود، اینک روشنگری، مستند کرده است، این ترکیب خِرَد، علم مدرن و دمکراسی به جهانی منتهی شده است که در آن به طور میانگین، مردم طولانی­تر، سالم­تر، آزادتر و خوشحال­تر از کل گذشته زندگی می­کنند.(۵) در واقع، امید به زندگی جهانی در ۱۵۰ سال گذشته دو برابر شده است و بخش زیادی از این امر مدیون علم، خِرَد، آموزش و حقوق دمکراتیک است. همانگونه که پینکر تأکید دارد، شاهد دوران حقوق بشرِ افزون و کاهش مرگ­های فجیع نیز بوده­ایم؛ گرچه اکثر مردم از این بهبودها آگاه نیستند. برخی از پیشرفت­های جهانی اصلی که پینکر مستند می­کند عبارتند از:

  • طی دویست سال گذشته، نرخ فقر مفرط جهانی از ۹۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده و نزدیک نیمی از این کاهش طی ۳۵ سال گذشته رخ داده است (۸۷
  • اکنون، ۱۰۳ دمکراسی در جهان وجود دارد که نماینده­ی ۵۳ درصد جمعیت جهان هستند (۲۰۳

 

۳) طی سی سال گذشته، ۶۶ درصد کل کشورها استفاده از اعدام را متوقف کرده­اند (۲۰۹

۴) در سال ۱۹۵۰، نزدیک نیمی از کشورهای جهان قوانینی تبعیض­آمیز علیه اقلیت­های قومی یا نژادی داشتند. در سال ۲۰۰۳، این رقم به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است (۳۲۳

۵) در سال ۱۹۰۰، نیوزیلند تنها کشوری بود که به زنان حق رأی می­داد؛ اکنون، آنها در هر کشوری جز شهر واتیکان می­توانند رأی بدهند. همچنین، زنان اکنون تقریباً ۴۰ درصد نیروی کار جهان و بیش از یک­پنجم اعضای پارلمان­های ملی را تشکیل می­دهند (۲۲۲

۶) “سنجش افکار جهانی و پروژه­ی نگرش­های جهانی پیو هر یک دریافته­اند که بیش از ۸۵ درصد پاسخ­دهندگان آنها به برابری کامل مردان و زنان معتقدند و نرخ­ها از ۶۰ درصد در هند تا ۸۸ درصد در شش کشور مسلمان تا ۹۸ درصد در مکزیک و بریتانیا را شامل می­شود” (۲۲۲

۷) “نرخ باسوادی جهان در قرن نوزدهم دو برابر شد و در قرن بیستم چهار برابر، بنابراین اکنون ۸۳ درصد جهان باسواد هستند” (۲۳۶

۸) “در سال ۱۹۱۹، مزدبگیر متوسط آمریکایی باید ۱۸۰۰ ساعت کار می­کرد تا یک یخچال بخرد؛ در سال ۲۰۱۴، او باید کمتر از ۲۴ ساعت کار می­کرد (و یخچال جدید، فراست­فری و یخ­ساز است)” (۲۵۱

۹) “نسبت افرادی که سالانه در جنگ کشته­ می­شوند، کمتر از یک­چهارم دهه­ی ۱۹۸۰، یک­هفتم اوایل دهه­ی ۱۹۷۰، یک­هیجدهم اوایل دهه­ی ۱۹۵۰ و نیم­درصد دوران جنگ جهانی دوم است” (۱۵۸

۱۰) “قوانینی که همجنس­گرایی را جُرم می­انگارند همچنان ملغی می­شوند و نگرش­ها در قبال اقلیت­ها، زنان، و همجنس­بازان، بویژه در میان جوانان، بخت آینده­ی جهان، پیوسته در حال نرم­تر شدن هستند. جرائم ناشی از نفرت، خشونت علیه زنان، و آزار کودکان و نیز استثمار کودکان برای کار همگی در افول بلندمدت هستند” (۲۲۱).

این پیشرفت­های عظیم، که بسیاری از مردم آنها را مفروض می­گیرند، همگی با استفاده از خِرَد در علم، حقوق، حکومت و توسعه­ی فناورانه میسر شده­اند. از این دیدگاه جهانی، اصل واقعیت، به شکل خِرَد بی­طرف، زندگی ما را به طور میانگین، سالم­تر، ثروتمندتر، طولانی­تر و آزادتر کرده است.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فروید برای سده ی بیست و یکم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیازات کاربران

میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
0 امتیاز 5 ستاره
0 امتیاز 4 ستاره
0 امتیاز 3 ستاره
0 امتیاز 2 ستاره
0 امتیاز 1 ستاره

پرسش و پاسخ

برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

اطلاعات فروشنده