اشتراک تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

بستن

تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

No English Name Available
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5
  • ارسال با پیک و یا پست
  • قیمت : 45,000تومان
توضیحات کوتاه

تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

آشنایی اولیه با ابعاد تاریخی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه (PTSD) عبارت است از مجموعه‌‌ای از علائم نشانگانی که در پی مواجهه با «عامل فشار آسیب‌‌زای بی‌‌نهایت شدیدی» پیدا می‌شود؛ این مواجهه می‌‌تواند به‌صورت دیدن، حضور، یا شنیدن باشد. معمولاً فرد به‌صورت درماندگی به این تجربه دردناک پاسخ می‌‌دهد، واقعه را دائماً در ذهن خود مجسم می‌‌کند و درعین‌حال می‌‌خواهد از یادآوری خاطرت دردناکش اجتناب کند. برای این‌که بتوان تشخیص این اختلال را مطرح کرد، علائم مزبور باید لااقل یک ماه طول کشیده باشد و بر حوزه‌‌های مهمی از زندگی بیمار نظیر حوزه‌‌های خانوادگی و شغلی او باید تأثیر چشمگیری نهاده باشد. اختلال فشار روانی حاد نیز به تعریف DSM-IV-TR به مقدار زیادی شبیه PTSD (در ظرف چهار هفته پس از واقعه) پیدا می‌‌شود و به مدت دو روز تا چهار هفته نیز طول می‌‌کشد. اگر این علائم پس از 4 هفته نیز باقی بمانند تشخیصPTSD مطرح خواهد شد. ويژگی قابل‌ذکر ديگر حافظه در PTSD، فلاش‌‌بک‌‌ها يا تجربه دوباره زنده شدن[1]رویداد است. فلاش‌‌بک‌‌ها دارای جزئيات حسی مانند، تصاوير ديداری واضح و همچنين دربرگيرنده صداها و حواس ديگر هستند. بااین‌وجود، اين تصاوير عموماً نامنسجم[2] و آشفته هستند. [1]- reliving [2]- fragmentary

توضیحات

فصل اول: آشنایی اولیه با ابعاد تاریخی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD……….. 7

اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………………………………….. ۷

تاریخچه اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم: ملاک‌های تشخیصی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD……………….. 13

ملاک‌های تشخیصی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………… ۱۳

۱-نشانه‌‌های تجربه مجدد؛…………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-نشانه‌‌های اجتناب شامل؛…………………………………………………………………………………………. ۱۴

۳-بیش برانگیختگی روانی شامل نشانه‌‌هایی مانند؛………………………………………………………… ۱۴

فصل سوم: شروع، سیر، شدت، ماهیت استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD…….. 19

عوامل مؤثر در شروع، سیر، شدت و ماهیت اختلال(PTSD)……………………………………………………. 19

پیش‌آگهی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۱-عوامل پیش از حادثه آسیب‌زای حاد…………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-عوامل مربوط به خود حادثه آسیب‌زا…………………………………………………………………………….. ۲۴

۳- عوامل پس از حادثه آسیب‌زای حاد…………………………………………………………………………….. ۲۴

شناخت و هیجان PTSD به‌عنوان یک اختلال هیجانی………………………………………………………….. ۲۵

اختلال هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

نظریه‌‌های شناختی PTSD…………………………………………………………………………………………………. 31

نظریه‌‌های مبتنی طرح‌واره……………………………………………………………………………………………. ۳۱

فرمول‌بندی آسیب‌شناسی هوروویتز از نشانگان‌های پاسخ به استرس……………………………….. ۳۳

نظریه‌‌های شبکه تداعی……………………………………………………………………………………………….. ۳۵

نظریه پردازش هیجانی شبکه ترس ادنا فوآ و همکاران…………………………………………………… ۳۶

علل تفاوت‌های فردی در واکنش‌های پس از حادثه آسیب‌زای حاد…………………………………………. ۳۷

نظریه بازنمایی دوگانه……………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

مدل شناختی اهلرز و کلارک……………………………………………………………………………………………… ۴۰

نحوه بازنمایی با دیگر اطلاعات رویدادی در حافظه درازمدت…………………………………………………. ۴۰

همه‌‌گیرشناسی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه………………………………………………………………. ۴۳

بیماری‌‌های همراه اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه (PTSD)……………………………………………… 44

سبب‌‌شناسی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه…………………………………………………………………… ۴۴

۱-عامل فشار……………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-عوامل خطرساز……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-عوامل شناختی- رفتاری………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-عوامل روان پویشی…………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۵-عوامل زیستی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

دستگاه نورآدرنژیک………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

دستگاه اوپیوییدی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

تشخیص اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………………….. ۴۹

خصایص بالینی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………… ۵۰

اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه در کودکان و نوجوانان…………………………………………………….. ۵۳

عامل استرس‌زا………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

بازسازی و تجربه مجدد…………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

نشانگان جنگ خلیج‌فارس…………………………………………………………………………………………………. ۵۵

شکنجه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

شستشوی مغزی………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

تشخیص افتراقی استرس‌ روانی پس از حادثه………………………………………………………………………. ۶۱

سیر و پیش‌آگهی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………. ۶۲

فصل چهارم: درمان‌های زیستی و دارویی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD…. 65

دارودرمانی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه…………………………………………………………………….. ۶۵

فصل پنجم: درمان‌های روان‌شناختیاسترس‌ روانی پس از حادثه PTSD…………… 73

روان‌درمانی اختلال استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………………. ۷۳

ملاحظات خاص………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

مدل چندبعدی اهلرز و کلارک…………………………………………………………………………………………… ۷۸

درمان‌‌های شناختی…………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

درمان‌‌های مکمل مبتنی بر ذهن‌آگاهی……………………………………………………………………………….. ۸۸

پایه و اساس نگرشی ذهن‌آگاهی………………………………………………………………………………………… ۸۹

راهبردهای ویژه مقابله با استرس‌ روانی پس از حادثه……………………………………………………………. ۹۰

برنامه شناخت‌درمانی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD )………………………………………………… 97

مراحل درمان‌…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

ارزیابی روان‌شناختی…………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

جلسه اول:……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

ابعاد شناختی اختلال PTSD……………………………………………………………………………………….. 101

جلسه دوم……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

جلسه سوم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

جلسه چهارم………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

فن بررسی شواهد……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

شواهد تأییدکننده / شواهد رد کننده……………………………………………………………………………. ۱۰۷

جلسه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

فن بررسی سود و زیان………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

سودهای اعتقاد به این فکر / زیان‌های اعتقاد به این فکر……………………………………………… ۱۰۸

جلسه ششم…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

مواجه سازی خیالی……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

جلسه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

جلسه هشتم………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

تمرین خوردن کشمش………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

مراقبه وارسی بدنی……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

جلسه ۹…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

پذیرش…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

جلسه ۱۰………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

کاهش هیجان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

ضمیمه: اطلاعات ویژه بیماران در مورد اختلال استرس پس از حادثه……………. ۱۲۱

اختلال استرس پس از حادثه چیست؟……………………………………………………………………………….. ۱۲۱

چه عاملی باعث اختلال استرس پس از حادثه می‌شود؟……………………………………………………….. ۱۲۲

اختلال استرس پس از حادثه چگونه به وجود می‌آید؟………………………………………………………….. ۱۲۲

چگونه درمان‌ شناختی–رفتاری می‌تواند به اختلال استرس پس از حادثه کمک کند؟……………… ۱۲۳

درمان‌ اختلال استرس پس از حادثه چه مدت طول می‌کشد؟……………………………………………….. ۱۲۳

آیا دارودرمانی می‌تواند کمکی کند؟………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

از شما به‌عنوان یک بیمار چه انتظاری می‌رود؟…………………………………………………………………… ۱۲۴

References:……………………………………………………………………………………. 125

پیوست‌ها: آزمون‌های تشخیصی استرس‌ روانی پس از حادثه PTSD……………. 133

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیازات کاربران

میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
0 امتیاز 5 ستاره
0 امتیاز 4 ستاره
0 امتیاز 3 ستاره
0 امتیاز 2 ستاره
0 امتیاز 1 ستاره

پرسش و پاسخ

برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: DABIR
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.