اشتراک فروید برای سده ی بیست و یکم (علم زندگی روزمره)

بستن

فروید برای سده ی بیست و یکم (علم زندگی روزمره)

No English Name Available
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5
  • Fast and Safe Deliver
  • قیمت : 38,000تومان
توضیحات کوتاه

فروید برای سده ی بیست و یکم (علم زندگی روزمره)

فصل 1) مقدمه: علم زندگی روزمره چکیده: این فصل استدلال می­کند که نظریه­ها و رویه­های فروید می­تواند ما را برای زندگی بهتر با کاربرد روش علمی در زندگی روزمره یاری کند. گرچه فروید از توصیه، پرهیز و بر روان­شناسی نابهنجاری تمرکز کرد، هدف من این است که نشان دهم می­توان ایده­های او را بر گرفت و برای چگونگی فهم خود و جهان اطراف در سده­ی بیست و یکم به کار برد. نه تنها می­توان زندگی عقلانی­تر و رضایت­بخش­تری داشت، بلکه در صورت فهم چگونگی عملکرد خِرَد، هیجانات، امیال و ناخودآگاه می­توان بر بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی فائق آمد. واژگان کلیدی: فروید، علم، خِرَد، هیجان، میل، ناخودآگاه   در این کتاب استدلال می­کنم که نظریه­ها و رویه­های فروید می­تواند ما را برای زندگی بهتر با کاربرد روش علمی در زندگی روزمره یاری کند. گرچه فروید از توصیه پرهیز، و بر روان­شناسی نابهنجاری تمرکز کرد، هدف من این است که نشان دهم می­توان ایده­های او را بر گرفت و برای چگونگی فهم خود و جهان اطراف در سده­ی بیست و یکم به کار برد. نه تنها می­توان زندگی عقلانی­تر و رضایت­بخش­تری داشت، بلکه در صورت فهم چگونگی عملکرد خِرَد، هیجانات، امیال و ناخودآگاه می­توان بر بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی فائق آمد. گام اول این فرآیند، تعریف فرآیند علمی و چگونگی کاربرد آن برای زندگی روزمره از سوی فروید است. همانگونه که در فصل 2 بحث می­کنیم، در اساسی­ترین سطح، علم مدرن در پی استفاده از خِرَد برای داوری واقعیت، ابتدا با حذف همه­ی مضامین پیش­پنداشته و سپس با آزمون ایده­ها در برابر واکنش­های واقعیت تجربی است. به نظر فروید، هدف تحلیل، کمک به مردم در کاربرد این روش علمی در ادراکاتشان از زندگی خود و جهان اطراف است. در اساسی­ترین سطح، فروید بررسی کرد که چرا برای مردم تبعیت از آنچه او "اصل واقعیت" می­نامید اینقدر دشوار است و بخش زیادی از آثار او راه­های مختلف گریز مردم از واقعیت زندگی­شان را بررسی می­کند.(1) در فصل 2، به نظریه­ی مورد سوءفهم اصل لذت فروید می­پردازم تا بررسی کنم چرا مردم با واپس­زدن حس تقصیر، شرم، مسئولیت، و آزادی خود، به دور کردن خود از تنش و تعارض تحریک می­شوند. فروید فرض را بر این می­گذارد که سائق محوری انسان­ها استفاده از کمترین حد ممکن انرژی با پرهیز از هر گونه تحریک است و این نوع مرگ فراروانی به زندگی تحت سلطه­ی اعتیاد منجر می­شود و برای ما پرداختن به مشکلات بین­شخصی و اجتماعی مهم را دشوار می­کند. در واقع، استدلال می­کنم که بزرگترین تهدید پیش روی بشر، توانایی ما برای برگرفتن لذت آنی از فناوری­های جدید، رسانه­ها و مواد مخدر است. همانگونه که در فصل 4 وصف می­کنم، باید آزادی ذهنی­مان از واقعیت را هم مثبت ببینیم و هم منفی. از وجه مثبت، تخیل در ملاحظه­ی سبک­های بدیل تفکر و زندگی ما را یاری می­کند اما این آزادی از واقعیت مادی می­تواند ما را به سمت گریز از دیدن حقیقت جهان­ و اقدامات­مان نیز سوق دهد. فروید، این بدیل واقعیت را فرآیندهای نخستین نامید و بر این مسئله تأکید کرد که چگونه ذهن انسان اغلب با خیال­پردازی­های غیرعقلانی شکل می­گیرد.(2) به علاوه، فروید اصرار داشت که اطفال طبیعتاً دچار توهم ارضای آرزوهای خود می­شوند و بنابراین باید آنها را جهت تمایز بین خیال­پردازی­های درونی و واقعیت بیرونی تعلیم داد. در این فصل ادعا می­کنم که نخستین راه مردم برای گریز از واقعیت و ارضای مطالبات اصل لذت، تحقق آرزو در ناخودآگاه است. در فصل 5، بحث می­کنم که چگونه نظریه­ی انتقال و خودشیفتگی فروید به راهی مرتبط است که طی آن از دیگران می­خواهیم واقعیت را رفع و در ارضای اصل لذت به ما کمک کنند. نه تنها برای ارضای امیال خود به دیگران روی می­آوریم، بلکه از دیگران می­خواهیم حس خوبی و درستی ما را تأیید کنند. به علاوه، این ساختار خودشیفتگی وسواسی به تبیین محدودیت­های لیبرالیسم معاصر و ناکامی بسیاری از اشکال تحلیل و درمان کمک می­کند. در فصل 6، برخی از راه­های گوناگون بدفهمی روان­کاوی و پیشرفت جهانی از سوی مردم را بررسی می­کنم. با مرور تفاسیر تحریف­شده از اصل لذت، اصل واقعیت،  

توضیحات

فصل ۱) مقدمه: علم زندگی روزمره

چکیده: این فصل استدلال می­کند که نظریه­ها و رویه­های فروید می­تواند ما را برای زندگی بهتر با کاربرد روش علمی در زندگی روزمره یاری کند. گرچه فروید از توصیه، پرهیز و بر روان­شناسی نابهنجاری تمرکز کرد، هدف من این است که نشان دهم می­توان ایده­های او را بر گرفت و برای چگونگی فهم خود و جهان اطراف در سده­ی بیست و یکم به کار برد. نه تنها می­توان زندگی عقلانی­تر و رضایت­بخش­تری داشت، بلکه در صورت فهم چگونگی عملکرد خِرَد، هیجانات، امیال و ناخودآگاه می­توان بر بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی فائق آمد.

واژگان کلیدی: فروید، علم، خِرَد، هیجان، میل، ناخودآگاه

 

در این کتاب استدلال می­کنم که نظریه­ها و رویه­های فروید می­تواند ما را برای زندگی بهتر با کاربرد روش علمی در زندگی روزمره یاری کند. گرچه فروید از توصیه پرهیز، و بر روان­شناسی نابهنجاری تمرکز کرد، هدف من این است که نشان دهم می­توان ایده­های او را بر گرفت و برای چگونگی فهم خود و جهان اطراف در سده­ی بیست و یکم به کار برد. نه تنها می­توان زندگی عقلانی­تر و رضایت­بخش­تری داشت، بلکه در صورت فهم چگونگی عملکرد خِرَد، هیجانات، امیال و ناخودآگاه می­توان بر بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی فائق آمد.

گام اول این فرآیند، تعریف فرآیند علمی و چگونگی کاربرد آن برای زندگی روزمره از سوی فروید است. همانگونه که در فصل ۲ بحث می­کنیم، در اساسی­ترین سطح، علم مدرن در پی استفاده از خِرَد برای داوری واقعیت، ابتدا با

حذف همه­ی مضامین پیش­پنداشته و سپس با آزمون ایده­ها در برابر واکنش­های واقعیت تجربی است. به نظر فروید، هدف تحلیل، کمک به مردم در کاربرد این روش علمی در ادراکاتشان از زندگی خود و جهان اطراف است. در اساسی­ترین سطح، فروید بررسی کرد که چرا برای مردم تبعیت از آنچه او “اصل واقعیت” می­نامید اینقدر دشوار است و بخش زیادی از آثار او راه­های مختلف گریز مردم از واقعیت زندگی­شان را بررسی می­کند.(۱)

در فصل ۲، به نظریه­ی مورد سوءفهم اصل لذت فروید می­پردازم تا بررسی کنم چرا مردم با واپس­زدن حس تقصیر، شرم، مسئولیت، و آزادی خود، به دور کردن خود از تنش و تعارض تحریک می­شوند. فروید فرض را بر این می­گذارد که سائق محوری انسان­ها استفاده از کمترین حد ممکن انرژی با پرهیز از هر گونه تحریک است و این نوع مرگ فراروانی به زندگی تحت سلطه­ی اعتیاد منجر می­شود و برای ما پرداختن به مشکلات بین­شخصی و اجتماعی مهم را دشوار می­کند. در واقع، استدلال می­کنم که بزرگترین تهدید پیش روی بشر، توانایی ما برای برگرفتن لذت آنی از فناوری­های جدید، رسانه­ها و مواد مخدر است.

همانگونه که در فصل ۴ وصف می­کنم، باید آزادی ذهنی­مان از واقعیت را هم مثبت ببینیم و هم منفی. از وجه مثبت، تخیل در ملاحظه­ی سبک­های بدیل تفکر و زندگی ما را یاری می­کند اما این آزادی از واقعیت مادی می­تواند ما را به سمت گریز از دیدن حقیقت جهان­ و اقدامات­مان نیز سوق دهد. فروید، این بدیل واقعیت را فرآیندهای نخستین نامید و بر این مسئله تأکید کرد که چگونه ذهن انسان اغلب با خیال­پردازی­های غیرعقلانی شکل می­گیرد.(۲) به علاوه، فروید اصرار داشت که اطفال طبیعتاً دچار توهم ارضای آرزوهای خود می­شوند و بنابراین باید آنها را جهت تمایز بین خیال­پردازی­های درونی و واقعیت بیرونی تعلیم داد. در این فصل ادعا می­کنم که نخستین راه مردم برای گریز از واقعیت و ارضای مطالبات اصل لذت، تحقق آرزو در ناخودآگاه است.

در فصل ۵، بحث می­کنم که چگونه نظریه­ی انتقال و خودشیفتگی فروید به راهی مرتبط است که طی آن از دیگران می­خواهیم واقعیت را رفع و در ارضای اصل لذت به ما کمک کنند. نه تنها برای ارضای امیال خود به دیگران روی می­آوریم، بلکه از دیگران می­خواهیم حس خوبی و درستی ما را تأیید کنند. به علاوه، این ساختار خودشیفتگی وسواسی به تبیین محدودیت­های لیبرالیسم معاصر و ناکامی بسیاری از اشکال تحلیل و درمان کمک می­کند.

در فصل ۶، برخی از راه­های گوناگون بدفهمی روان­کاوی و پیشرفت جهانی از سوی مردم را بررسی می­کنم. با مرور تفاسیر تحریف­شده از اصل لذت، اصل واقعیت،

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فروید برای سده ی بیست و یکم (علم زندگی روزمره)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیازات کاربران

میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
0 امتیاز 5 ستاره
0 امتیاز 4 ستاره
0 امتیاز 3 ستاره
0 امتیاز 2 ستاره
0 امتیاز 1 ستاره

پرسش و پاسخ

برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: admingk
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.