اشتراک مهارت‌های ارتباطی در نیروی انتظامی رویکردها و راهکارها

بستن

مهارت‌های ارتباطی در نیروی انتظامی رویکردها و راهکارها

No English Name Available
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5
توضیحات کوتاه

مهارت‌های ارتباطی در نیروی انتظامی رویکردها و راهکارها

مهارت‌های ارتباطی در نیروی انتظامی شامل مجموعه مهارت‌هایی است که ارتباط مؤثر نیروی انتظامی و مردم را ایجاد می‌نماید، گردآوری اطلاعات و تداوم رابطه اثربخش را میسر می‌سازد و باعث می‌شود نیروی انتظامی قاطعانه ارائه­ی اطلاعات نموده و به افراد درزمینه­ی موردنظر آموزش دهد تا سیر مناسب برخورد با مشکلات هموار شود. این مهارت‌ها شامل مهارت‌های ارتباطی پايه، مهارت‌های گردآوری اطلاعات، مهارت‌های ارائه اطلاعات و آموزش به افراد و مهارت‌های ارتباطی پيشرفته هستند.  

مهارت‌های ارتباطی پايه

1- مهارت‌های بين فردی نیروی انتظامی - مردم

به مهارت‌های اساسی گفته می‌شود که ايجاد روابط کمک‌رسانی مؤثر را آسان می‌نماید و منجر به ايجاد سطح پايه شايستگی در حوزه‌های زير می‌شود:
 • محيط فيزيکی مناسب
 • احوال­پرسی با افراد
 • گوش دادن فعال: با نگاه کردن، تأييد کردن و استمرار در نشانه‌هایی همچون تکان دادن سر، گفتن عباراتی مانند «درست است» يا «می‌فهمم» به فرد نشان می‌دهیم که توجهمان به‌طور کامل معطوف به اوست. بعلاوه، جهت تشويق افراد به ارائه پاسخ‌های کامل‌تر از پرسش‌های باز پاسخ استفاده می‌نماییم.
 • همدلی، احترام، علاقه، صميميت و حمايت: اين موارد در قلب مهارت‌های بين فردی قرار دارند. به‌راحتی قابل تقليد نمی‌باشند و اگر پلیس فاقد آن‌ها باشد به‌راحتی نمی‌توان آن‌ها را آموزش داد. موفقيت در اين زمينه ناشی از مهارت نيست، بلکه ناشی از نگرش است. افراد پلیس بايد علاقه نشان دهند به این‌که: فرد مشکل خود را چگونه می‌بیند، چگونه اين مشکل بر زندگی وی تأثير می‌گذارد، آيا او را نگران می‌کند و چه امیدها و انتظاراتی دارد. جملات زير از طرف يک پلیس نشان‌دهنده حالت فرد مدار بودن است: اين مسئله بايد برای شما آزاردهنده باشد، آيا تصور قانون‌گریزی شمارا نگران می‌نماید؟
 • زبان: بهتر است در رابطه با افراد از زبان واژگان فنی استفاده نکنيم و در هر ارتباطی بايد از قابل‌فهم بودن زبان خود برای افراد اطمينان حاصل نماييم. همچنین از واژه‌ها و جملاتی که موجب ترس و نگرانی افراد می‌شود مانند «سیاه‌چال جای هر قاتلی است» بااحتیاط استفاده نماييم. حتی استفاده­ی منفی از اين واژه‌ها ممکن است به‌جای اينکه فرد را آرام نمايد باعث ترس او شود.
 • ارتباط غيرکلامی: تماس چشمی، نزديک نشستن به فرد در هنگام مصاحبه، حالات بيانگر چهره.
 • رابطه مشارکتی: مهم است که فرد احساس نمايد پلیس نيازهای وی را می‌فهمد و آمادگی دارد که برای رسيدن به آن‌ها با او همکاری نمايد.
 

2- مهارت‌های گردآوری اطلاعات

 • برقراری توازن بين پرسش‌های باز پاسخ و بسته پاسخ: پرسش بازمانند «لطفاً در مورد ناراحتی خود توضيح دهيد» برای گردآوری اطلاعات بهتر از پرسش‌های بسته مانند «آيا دچار دودلی هستید» است.
 • سکوت: روشی برای تشويق افراد به ابراز بيشتر حالت خود، مطرح کردن موضوع‌های دشوار و يادآوری اطلاعات مهم است.
 • مشخص نمودن انتظار افراد «مشکلات يا شکايت پنهان»
 • روشن نمودن اطلاعات ارائه‌شده توسط فرد
 • توالی وقايع: درحالی‌که نشانه‌ها و رويدادها به ترتيب مشخص می‌شود تصويری منطقی از موقعيت فرد به دست می‌آید.
 • هدايت جريان اطلاعات
 • خلاصه کردن
 

3- مهارت‌های ارائه­ی اطلاعات و آموزش به افراد

 • ارائه­ی اطلاعات به‌صورت ساده و روشن: پيش از ارائه­ی اطلاعات و راهنمايی دادن به فرد پرسيده شود که آيا چيزی راجع به موضوع موردنظر می‌داند يا خير؟ «درباره­ی قانون و تخلف ازآنچه می‌دانید؟» «آيا منظورم روشن است؟».
 • استفاده از توصیه‌های ويژه با مثال‌های عينی: «عصبانی نشويد، مثلاً از دادوفریاد کردن پرهيز کنيد».
 • مطرح کردن مطالب مهم در ابتدا
 • استفاده از تکرار
 • توانايی خلاصه کردن موضوعات برای افراد
 • طبقه‌بندی اطلاعات برای کاستن از پيچيدگی و کمک به يادآوری: به‌عنوان‌مثال اينجا سه چيز است که بايد درباره آن فکر کنيم...اول/ دوم/ سوم و ...
 • آزمودن درک فرد از مطالب گفته‌شده
 

مهارت‌های ارتباطی پيشرفته

مهارت‌های مربوط به ايجاد انگيزه در افراد برای همکاری با نیروی انتظامی

 • اين مهارت‌ها جهت افزايش تغيير در رفتار افراد به کار می‌روند:
 • ارائه توجيه منطقی برای تغيير رفتار
 • انتخاب روش مداخله درمانی، به‌تناسب سبک شخصيتی و زندگی فرد
 • رويارويی با موانع تغيير و برطرف نمودن آن‌ها
 • ارائه نمونه‌ها و الگوها
 • فرصت دادن به‌منظور بيان و تکرار جزئيات دستورالعمل موردنظر
 • پس‌خوراند و تقويت مثبت برای تغييرات رفتاری سازنده
 • درک نوع تعبير افراد از عبارت‌پردازی‌های وی با توجه به اين تعبيرها

مهارت‌های ارتباطی پيشرفته در موقعيت­های ويژه

 • گروه‌های خاص افراد با تفاوت‌های فرهنگی و زبانی
 • دسته‌های خاص از ویژگی‌های شخصیتی و مشکلات خاص شخصيتی نظیر افرادی که همکاری نمی‌کنند، افراد تهاجمی، افراد بیش‌ازحد وابسته، افراد مقاوم، افراد بیش‌ازحد دفاعی
 • موقعیت‌های ويژه: دادن خبرهای بد، برخورد با مسائل حساس (خودکشی، تجاوز جنسی، قتل)، گفتگو و مصاحبه با ساير افراد در مورد فرد موردنظر، مصاحبه خيلی کوتاه
 

شش اصل مهارت‌های ارتباطی پيشرفته به‌طور خلاصه و به شيوه­ی کلمه کليدواژه (ASPIRE) عبارت‌اند از:

 • A (Activity) فعاليت: هرچه پلیس بيشتر در فعاليت هدفمند درگير شود، افراد با احتمال بيشتری تغيير می‌یابند.
 • S (Support) حمايت: فضای حمایت‌کننده به افراد فرصت خطر جویی و آزمايش را که لازمه تغيير است می‌دهد.
 • P (Partnershipمشاركت: هرگاه پلیس و مردم مشارکت فعال داشته باشند و از يکديگر بياموزند، تغيير پربارتر می‌گردد.
 • I (Integration) یکپارچگی: تغيير با ايجاد ارتباط بين مطالب جديد و تجارب و علايق افراد تسهيل می‌گردد.
 • R (Reflection) انعکاس: هرگاه فرد مطالب جديد را مرور نموده و بر روی معنای آن‌ها تأمل نمايد، تغيير تقويت می‌شود.
 • E (Explicitness) صراحت: توافق صريح در مورد اهداف و روش‌ها باعث ايجاد تغيير مؤثر می‌شود.
شناختن فرد مقابل و اعتماد کردن به یکدیگر، پذیرش، همدلی و حمایت یکدیگر و حل تعارض‌ها از مهارت‌های اصلاح رفتار ارتباطی است. در این زمینه باید پذیرفته شود که هر فردي افكار، احساسات و رفتارهای خاص خودش را دارد؛ داشتن تفاوت در دیدگاه‌ها و رفتارها امري كاملاً طبيعي است؛ نقطه نظرات هرکسی برايش ارزشمند است و ديدن موضوع از ديد ديگران خود توانايي است. اگرچه تعارض امري بديهي در روابط بين افراد است اما نحوه­ی برخورد با آن مهم است. تعارضات و اختلافات نبايستي ناديده گرفته شود و نه با پرخاشگري و خشونت برخورد شود. علل تعارض بین فردی عبارت‌اند از: تفاوت در اهداف، خواسته‌ها، منافع، تصميمات، سلیقه‌ها، علاقه‌ها و اميال؛ تفاوت در افكار و عقايد، ارزش‌ها و دیدگاه‌ها و تجارب؛ نياز به حفظ نقش‌ها، روابط و جایگاه‌ها؛ و نياز به حفظ احترام، تعلق و امنيت.  

توضیحات

مهارت‌های ارتباطی در نیروی انتظامی شامل مجموعه مهارت‌هایی است که ارتباط مؤثر نیروی انتظامی و مردم را ایجاد می‌نماید، گردآوری اطلاعات و تداوم رابطه اثربخش را میسر می‌سازد و باعث می‌شود نیروی انتظامی قاطعانه ارائه­ی اطلاعات نموده و به افراد درزمینه­ی موردنظر آموزش دهد تا سیر مناسب برخورد با مشکلات هموار شود. این مهارت‌ها شامل مهارت‌های ارتباطی پایه، مهارت‌های گردآوری اطلاعات، مهارت‌های ارائه اطلاعات و آموزش به افراد و مهارت‌های ارتباطی پیشرفته هستند.

 

مهارت‌های ارتباطی پایه

۱- مهارت‌های بین فردی نیروی انتظامی – مردم

به مهارت‌های اساسی گفته می‌شود که ایجاد روابط کمک‌رسانی مؤثر را آسان می‌نماید و منجر به ایجاد سطح پایه شایستگی در حوزه‌های زیر می‌شود:

 • محیط فیزیکی مناسب
 • احوال­پرسی با افراد
 • گوش دادن فعال: با نگاه کردن، تأیید کردن و استمرار در نشانه‌هایی همچون تکان دادن سر، گفتن عباراتی مانند «درست است» یا «می‌فهمم» به فرد نشان می‌دهیم که توجهمان به‌طور کامل معطوف به اوست. بعلاوه، جهت تشویق افراد به ارائه پاسخ‌های کامل‌تر از پرسش‌های باز پاسخ استفاده می‌نماییم.
 • همدلی، احترام، علاقه، صمیمیت و حمایت: این موارد در قلب مهارت‌های بین فردی قرار دارند. به‌راحتی قابل تقلید نمی‌باشند و اگر پلیس فاقد آن‌ها باشد به‌راحتی نمی‌توان آن‌ها را آموزش داد. موفقیت در این زمینه ناشی از مهارت نیست، بلکه ناشی از نگرش است. افراد پلیس باید علاقه نشان دهند به این‌که: فرد مشکل خود را چگونه می‌بیند، چگونه این مشکل بر زندگی وی تأثیر می‌گذارد، آیا او را نگران می‌کند و چه امیدها و انتظاراتی دارد. جملات زیر از طرف یک پلیس نشان‌دهنده حالت فرد مدار بودن است: این مسئله باید برای شما آزاردهنده باشد، آیا تصور قانون‌گریزی شمارا نگران می‌نماید؟
 • زبان: بهتر است در رابطه با افراد از زبان واژگان فنی استفاده نکنیم و در هر ارتباطی باید از قابل‌فهم بودن زبان خود برای افراد اطمینان حاصل نماییم. همچنین از واژه‌ها و جملاتی که موجب ترس و نگرانی افراد می‌شود مانند «سیاه‌چال جای هر قاتلی است» بااحتیاط استفاده نماییم. حتی استفاده­ی منفی از این واژه‌ها ممکن است به‌جای اینکه فرد را آرام نماید باعث ترس او شود.
 • ارتباط غیرکلامی: تماس چشمی، نزدیک نشستن به فرد در هنگام مصاحبه، حالات بیانگر چهره.
 • رابطه مشارکتی: مهم است که فرد احساس نماید پلیس نیازهای وی را می‌فهمد و آمادگی دارد که برای رسیدن به آن‌ها با او همکاری نماید.

 

۲- مهارت‌های گردآوری اطلاعات

 • برقراری توازن بین پرسش‌های باز پاسخ و بسته پاسخ: پرسش بازمانند «لطفاً در مورد ناراحتی خود توضیح دهید» برای گردآوری اطلاعات بهتر از پرسش‌های بسته مانند «آیا دچار دودلی هستید» است.
 • سکوت: روشی برای تشویق افراد به ابراز بیشتر حالت خود، مطرح کردن موضوع‌های دشوار و یادآوری اطلاعات مهم است.
 • مشخص نمودن انتظار افراد «مشکلات یا شکایت پنهان»
 • روشن نمودن اطلاعات ارائه‌شده توسط فرد
 • توالی وقایع: درحالی‌که نشانه‌ها و رویدادها به ترتیب مشخص می‌شود تصویری منطقی از موقعیت فرد به دست می‌آید.
 • هدایت جریان اطلاعات
 • خلاصه کردن

 

۳- مهارت‌های ارائه­ی اطلاعات و آموزش به افراد

 • ارائه­ی اطلاعات به‌صورت ساده و روشن: پیش از ارائه­ی اطلاعات و راهنمایی دادن به فرد پرسیده شود که آیا چیزی راجع به موضوع موردنظر می‌داند یا خیر؟ «درباره­ی قانون و تخلف ازآنچه می‌دانید؟» «آیا منظورم روشن است؟».
 • استفاده از توصیه‌های ویژه با مثال‌های عینی: «عصبانی نشوید، مثلاً از دادوفریاد کردن پرهیز کنید».
 • مطرح کردن مطالب مهم در ابتدا
 • استفاده از تکرار
 • توانایی خلاصه کردن موضوعات برای افراد
 • طبقه‌بندی اطلاعات برای کاستن از پیچیدگی و کمک به یادآوری: به‌عنوان‌مثال اینجا سه چیز است که باید درباره آن فکر کنیم…اول/ دوم/ سوم و …
 • آزمودن درک فرد از مطالب گفته‌شده

 

مهارت‌های ارتباطی پیشرفته

مهارت‌های مربوط به ایجاد انگیزه در افراد برای همکاری با نیروی انتظامی

 • این مهارت‌ها جهت افزایش تغییر در رفتار افراد به کار می‌روند:
 • ارائه توجیه منطقی برای تغییر رفتار
 • انتخاب روش مداخله درمانی، به‌تناسب سبک شخصیتی و زندگی فرد
 • رویارویی با موانع تغییر و برطرف نمودن آن‌ها
 • ارائه نمونه‌ها و الگوها
 • فرصت دادن به‌منظور بیان و تکرار جزئیات دستورالعمل موردنظر
 • پس‌خوراند و تقویت مثبت برای تغییرات رفتاری سازنده
 • درک نوع تعبیر افراد از عبارت‌پردازی‌های وی با توجه به این تعبیرها

مهارت‌های ارتباطی پیشرفته در موقعیت­های ویژه

 • گروه‌های خاص افراد با تفاوت‌های فرهنگی و زبانی
 • دسته‌های خاص از ویژگی‌های شخصیتی و مشکلات خاص شخصیتی نظیر افرادی که همکاری نمی‌کنند، افراد تهاجمی، افراد بیش‌ازحد وابسته، افراد مقاوم، افراد بیش‌ازحد دفاعی
 • موقعیت‌های ویژه: دادن خبرهای بد، برخورد با مسائل حساس (خودکشی، تجاوز جنسی، قتل)، گفتگو و مصاحبه با سایر افراد در مورد فرد موردنظر، مصاحبه خیلی کوتاه

 

شش اصل مهارت‌های ارتباطی پیشرفته به‌طور خلاصه و به شیوه­ی کلمه کلیدواژه (ASPIRE) عبارت‌اند از:

 • A (Activity) فعالیت: هرچه پلیس بیشتر در فعالیت هدفمند درگیر شود، افراد با احتمال بیشتری تغییر می‌یابند.
 • S (Support) حمایت: فضای حمایت‌کننده به افراد فرصت خطر جویی و آزمایش را که لازمه تغییر است می‌دهد.
 • P (Partnershipمشارکت: هرگاه پلیس و مردم مشارکت فعال داشته باشند و از یکدیگر بیاموزند، تغییر پربارتر می‌گردد.
 • I (Integration) یکپارچگی: تغییر با ایجاد ارتباط بین مطالب جدید و تجارب و علایق افراد تسهیل می‌گردد.
 • R (Reflection) انعکاس: هرگاه فرد مطالب جدید را مرور نموده و بر روی معنای آن‌ها تأمل نماید، تغییر تقویت می‌شود.
 • E (Explicitness) صراحت: توافق صریح در مورد اهداف و روش‌ها باعث ایجاد تغییر مؤثر می‌شود.

شناختن فرد مقابل و اعتماد کردن به یکدیگر، پذیرش، همدلی و حمایت یکدیگر و حل تعارض‌ها از مهارت‌های اصلاح رفتار ارتباطی است. در این زمینه باید پذیرفته شود که هر فردی افکار، احساسات و رفتارهای خاص خودش را دارد؛ داشتن تفاوت در دیدگاه‌ها و رفتارها امری کاملاً طبیعی است؛ نقطه نظرات هرکسی برایش ارزشمند است و دیدن موضوع از دید دیگران خود توانایی است.

اگرچه تعارض امری بدیهی در روابط بین افراد است اما نحوه­ی برخورد با آن مهم است. تعارضات و اختلافات نبایستی نادیده گرفته شود و نه با پرخاشگری و خشونت برخورد شود. علل تعارض بین فردی عبارت‌اند از: تفاوت در اهداف، خواسته‌ها، منافع، تصمیمات، سلیقه‌ها، علاقه‌ها و امیال؛ تفاوت در افکار و عقاید، ارزش‌ها و دیدگاه‌ها و تجارب؛ نیاز به حفظ نقش‌ها، روابط و جایگاه‌ها؛ و نیاز به حفظ احترام، تعلق و امنیت.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهارت‌های ارتباطی در نیروی انتظامی رویکردها و راهکارها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیازات کاربران

میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
0 امتیاز 5 ستاره
0 امتیاز 4 ستاره
0 امتیاز 3 ستاره
0 امتیاز 2 ستاره
0 امتیاز 1 ستاره

پرسش و پاسخ

برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

اطلاعات فروشنده

 • فروشنده: 1001packi
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.