نشر آکادمیک
این هفتاد نکته قدر خواندن هفتاد کتاب روانشناسی ارزش دارد!

این هفتاد نکته قدر خواندن هفتاد کتاب روانشناسی ارزش دارد!

1- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش. 2- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن. 3- برای فردایت برنامه ریزی کن. 4- از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده کن. 5- بدان در چه وقت باید سکوت کنی. 6- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان. 7- احمقانه رفتار مکن. 8-…
بیشتر بخوانید
Call Now Buttonپاسخگویی 24 ساعته