نشر آکادمیک
بخشی از کتاب “میخوام آدم حسابی باشم” از خانم نیکیتا جامعه شناس سوییسی:

بخشی از کتاب “میخوام آدم حسابی باشم” از خانم نیکیتا جامعه شناس سوییسی:

ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کن در هر کار و هر حال کار، تفريح، رانندگی، آموختن، مطالعه، آشپزی، نظافت، خوردن و آشاميدن، عشق ورزی، حرف زدن، سکوت و تفکر، رابطه، نيايش و.... زندگی فقط در رسيدن به هدف خلاصه نشده ما به اشتباه اينگونه ميانديشیم: درسم تمام…
بیشتر بخوانید
Call Now Buttonپاسخگویی 24 ساعته