نشر آکادمیک
قرارداد رسمی چاپ و نشر انتشارات آکادمیک

قرارداد رسمی چاپ و نشر انتشارات آکادمیک

تاریخ:.................................................. شماره:............................................... پیوست:...................................................   ♦ قرارداد رسمی چاپ و نشر انتشارات آکادمیک ♦ این قرارداد فی‌مابین صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشر آکادمیک آقای علیرضا احمدیان و مؤلف یا مؤلفان (مترجم و یا مترجمان) جهت انتشار کتاب:............................................................................................................................................. منعقد می‌گردد.:   مؤلف یا مترجم اول: آقا/خانم......................................................................... با شماره ملی......................................................... مؤلف یا مترجم دوم:…
بیشتر بخوانید
Call Now Buttonپاسخگویی 24 ساعته