نشر آکادمیک
کتابجت:‌ الفبای زندگی از نظر “سافار” روانشناس بزرگ ایتالیایی

کتابجت:‌ الفبای زندگی از نظر “سافار” روانشناس بزرگ ایتالیایی

   A پذیرا باشید : Accept دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید ، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید.  B خودتان‌را جداسازید: Break away خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود جدا سازید. C خلق کنید:…
بیشتر بخوانید
Call Now Buttonپاسخگویی 24 ساعته