نشر آکادمیک
<<تاب آوری چیست و چگونه آن را تقویت کنیم>>❔

<<تاب آوری چیست و چگونه آن را تقویت کنیم>>❔

  👈🏼 تاب آوری ظرفیت برگشتن از شرایط و موقعیت های سخت می گویند و اینکه ما چقدر می توانیم خودمان را بعد از تجربه شرایط سخت ترمیم کنیم .تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر «استرس و بحران» است. ™️ تاب آوری چيست و چگونه آن را تقویت کنیم؟…
بیشتر بخوانید
Call Now Buttonپاسخگویی 24 ساعته