نشر آکادمیک
🏵️ انواع بند ناف عاطفی و شکل دهی ان توسط والدین:

🏵️ انواع بند ناف عاطفی و شکل دهی ان توسط والدین:

  بسیاری از والدین، وقتی فرزندان حرفشان را گوش نمی کنند به جای پیدا کردن دلیل این موضوع ،بصورت ناخوداگاه از بندنافهای عاطفی برای مجاب کردن یا مجبور کردن فرزندشان به حرف شنوی استفاده می کنند. متاسفانه والدین از هیجانات مختلف بعنوان ابزار استفاده می کنند و با القاء آنها…
بیشتر بخوانید
Call Now Buttonپاسخگویی 24 ساعته