اشتراک کتاب کار زوج درمانی: ۳۰ تکنیک اثربخش برای بازسازی مجدد رابطه زناشویی

بستن

کتاب کار زوج درمانی: ۳۰ تکنیک اثربخش برای بازسازی مجدد رابطه زناشویی

No English Name Available
میانگین امتیاز کاربران : 0 / از 5
 • ارسال با پیک و یا پست
 • قیمت : 39,000تومان
توضیحات کوتاه

کتاب کار زوج درمانی: ۳۰ تکنیک اثربخش برای بازسازی مجدد رابطه زناشویی

خانواده از ارکان عمده و نهادهاي اصلی هر جامعه و یکی از طبیعی‌ترین گروه‌هایی است که می‌تواند نیازهاي مادي، عاطفی، تکاملی و همچنین نیازهاي معنوي انسان‌ها را برطرف نماید. این واحد اجتماعی مبدأ بروز عدالت انسانی و کانون صمیمانه‌ترین روابط و تعاملات بین‌فردی است به‌طور سنتی و معمول اساس تشکیل خانواده با ازدواج گذشته می‌شود. ازدواج نخستین پیمان عاطفی و قانونی زندگی به شمار می‌رود و همسرگزینی و پیمان زناشویی، هر دو نشانه بالندگی و پیشرفت شخصی هستند و گزینش همسر بی‌گمان یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که اتخاذ می‌شود در دوران معاصر، وقوع وقایعی چون انقلاب‌ها، صنعتی شدن جوامع، جنبش فمینیستی، فراگیر شدن رسانه‌ها، خانواده را دست‌خوش تغییراتی کرده است. درنتیجه قوی‌ترین پیوندهاي انسانی در خانواده در معرض تهدید جدي قرارگرفته و آشفتگی در روابط رخ‌داده است. آشفتگی رابطه را می‌توان به‌صورت عملیاتی و تحت عنوان احساس نارضایتی حداقل یکی از زوجین از رابطه زناشویی تعریف کرد. تعریف فوق از آشفتگی رابطه، مستلزم این است که تنها یکی از زوجین احساس نارضایتی کند. نکته مهم این است که اگر یکی از زوجین دچار پریشانی و ناراحتی در رابطه خود گردد، هر دو نفر مشکل ارتباطی دارند. برادبري و پاش (1998) معتقدند که؛ ... مشکلات تعاملی زوجین، ممکن است آن‌ها را براي مشکلات ارتباطی بعدي مستعد کند. تعاملات نامناسب و بد کارکردی زوجین، در همان چند سال اول ازدواج منجر به افزایش پرخاشگري کلامی در رابطه آنان می‌شود. این روابط پرخاشگرانه، معمولاً با برقراري رابطه افزایش‌یافته و با کاهش رضایتمندي از رابطه و افزایش خطر فروپاشی رابطه همراه است. اکثر افراد، مشکلات ارتباطی را در زندگی خود تجربه می‌کنند. مشکلات ارتباطی باعث توسعه اختلالات روانی فردي مثل افسردگی در زنان، سوءمصرف مواد در مردان و بد کارکردی جنسی در هر دو جنس و مشکلات رفتاري در کودکان می‌گردد. دستیابی به جامعه سالم آشکارا درگرو سلامت خانواده و تحقق خانواده‌ی سالم مشروط به برخورداري افراد از سلامت روانی و داشتن رابطه‌های مطلوب با یکدیگر است. ازاین‌رو سالم‌سازی اعضاي خانواده در روابطشان بی‌گمان اثرهاي مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. هنگامی‌که کانون خانواده دربرگیرنده‌ی محیط سالم و روابط گرم و تعامل صمیمانه میان فردی باشد می‌تواند موجب رشد و پیشرفت اعضاي خانواده شود. ارتباط زناشویی هسته‌ی مرکزي نظام خانواده و اختلال در آن به‌منزله‌ی تهدیدي جدي براي بقاء خانواده است. تحقیقات در مورد زوجین مؤید این است که در هر زمان تقریباً 10 تا 15 درصد از افراد متأهل، مشکلات ارتباطی را گزارش می‌کنند. ارتباط زناشویی مثبت پیش‌بینی کننده‌ی قوي جهت رضایتمندي زناشویی و ارتباط منفی ملاك، تشخیص زوجین مشکل‌دار و بدون مشکل است. گاتمن (1994)، معتقد است که زوج‌هاي آشفته و درمانده شدیداً گرفتار الگوهاي ارتباطی ناکارآمد هستند. در کل تحقیقات نشان می‌دهد که مداخلاتی که تأکید اصلی‌شان بر مهارت‌هاي ارتباطی است در انتقال حدود 50% زوج‌ها به دامنه رضایتمندي موفق هستند. امروزه یکی از شاخص‌‌هاي مهم آشفتگی در روابط کمبود صمیمیت است. صمیمیت به وقوع تعامل بین زوجین اشاره می‌کند که به احساس نزدیکی، عشق و توجه در میان آنان می‌انجامد و صمیمیت مستلزم تبادل احساسات عمیق و افکار خصوصی شخصی است. دو انسان که حقیقتاً باهم صمیمی هستند در کنار یکدیگر احساس امنیت می‌کنند (هندریکس و هانت 2001). درحالی‌که زوجین آشفته به‌طور روزمره خیلی کم به یکدیگر ابراز صمیمیت، نزدیکی محبت می‌کنند. اهمیت ارتباط در کارآمدی خانواده در چندین الگوي تعامل خانواده به اثبات رسیده است. الگوي مک مستر شش حوزه مهم را در عملکرد خانواده تعیین کرده است که دو مورد از آن ارتباط و پاسخگویی عاطفی است . امروزه عوامل مختلفی در زندگی زناشویی موجبات ناسازگاري و اختلال در برقراري رابطه و حفظ ارتباطات عاشقانه در زوج را فراهم می‌آورد؛ یعنی فعالیت‌های متعددي می‌تواند خانواده را به وضعیت‌های جدید و غیرمنتظره بکشاند. وقتی چنین وقایعی رخ می‌دهد، روابط خانوادگی دگرگون‌شده و سیستم خانواده متزلزل می‌شود. هر عضوي از اعضاي خانواده بر روي اعضاء دیگر تأثیر می‌گذارد، به‌طوری‌که امکان ندارد در یک خانواده، شخصی دچار مشکل شود و این مشکل بر دیگر اعضاي خانواده تأثیر نداشته باشد. مشکلاتی از قبیل حوادث غیرمنتظره، معلولیت، بیماري و... بخشی از مسائل مربوط به خانواده‌اند که لازم است مورد توجه قرار گیرد. لذا با توجه به موارد فوق‌الذکر، براي این الگوهاي معیوب ارتباطی و غنا بخشیدن به روابط زناشویی و ارتقاي سلامت و بهداشت روان زوجین اقدامات آموزشی و اصلاحی ضروري و مداخلات زوج‌درمانی، می‌تواند بسیار کارآمد و اثربخش باشد. زوج‌درمانی یا درمان زناشویی که مبنای کتاب حاضر است، نوعی روان‌درمانی است که براي بهبود تعارض‌های عاملی ناشی از ابعاد مختلف اجتماعی، هیجانی و... به وجود آمده است. در حقیقت درمان زناشویی یا زوج‌درمانی نوعی از خدمات روان‌شناختی براي زوج‌هایی است که مشکلات و موانع میان فردی و ناآگاهی از شیوه‌های رفتاري مناسب و حل مسئله مانع از ادامه‌ی زندگی مشترك و روابط مطلوب و سازنده و احساس رضایت از زندگی آنان شده است. تقاضاي فزاینده زوجین براي حل مشکلات ارتباطی و زناشویی، مدل‌هاي متعدد درمانی را فعال ساخته است. در این میان آموزش ارتباط، مؤلفه‌ای است که موردقبول بیشتر برنامه‌های درمان زناشویی، صرف‌نظر از گرایش‌های نظري آن‌ها است. آموزش مهارت‌های ارتباطی نسبت به اغلب برنامه‌های درمانی بکار گرفته‌شده، در پیشگیري اولیه و ثانویه‌ی ازهم‌پاشیدگی و پریشانی زوجین مؤثرتر است (کورنیوز، 2007). رویکردهاي ارتباطی مربوط به درمان اختلاف‌های زناشویی، تعارض‌ها و کشمکش‌های موجود در روابط زن و شوهر را نتیجه‌ی مهارت‌های نابسنده‌ی مراجعان در برقراري ارتباط و یا ناشی از ناتوانی آنان در حل مؤثر مشکلات تلقی می‌کنند.

توضیحات

عاشق شدن

اشتیاق نمی‌تواند دوام داشته باشد اما می‌تواند یک کانال برای دوام داشتن چیزی ایجاد کند….  اما فاستر

به کتاب کار زوج‌درمانی خوش‌آمدید: این کتاب راهنمایی است برای مکالمات تقویت‌کنندۀ روابط زوجین! بهتر است برای شروع به‌روزهای اول عاشق شدن برگردیم. وقتی شما به آن روزهای عاشقانه برمی‌گردید، مطمئن هستم که آن را زمانی فوق‌العاده و مهیجی برای خود می‌یابید. احتمالاً به یاد می‌آورید که در آن زمان فکر می‌کردید که احساسات فرد جدید خاص‌تر و متفاوت‌تر از افراد دیگری است که قبلاً با آن‌ها قرار گذاشته‌اید و به‌تدریج شیفته او شدید، بیشتر اوقات به او فکر می‌کردید، به نظر می‌آمد که به خواب کم‌تری نیاز داشتید، پر از انرژی و توانایی بودید و مکرراً راجع به بودن دوباره با او فکر می‌کردید. این لذت و انرژی فقط به علت شخص فوق‌العاده‌ای نبود که عاشقش شد‌ه‌اید بلکه به علت ترشح ترکیبات شبه آمفتامین در مراکز احساساتی مغز شما بود.

احتمالاً بعداً به یاد می‌آورید که آرام و راحت‌تر شدید و در کنار همدیگر احساس امنیت داشتید. شما خیلی خوب با زندگی دیگری خود را وفق دادید، مسئولیت‌های روزانه را با زمان باهم بودن برای تقویت رابطه هماهنگ کردید. در آن زمان مغز شما اکسی‌‌توسین تولید می‌کرد (هورمون عشق و نوازش) که به شما کمک می‌کند تا جذب همدیگر شوید. احتمالاً تصمیم گرفته بودید که زندگی مشترک را شروع کنید یا نامزد شوید و برای آینده برنامه‌ریزی کنید.

با گذر زمان شما و همسرتان مانند بسیاری از زوج‌هایی که با آن‌ها کارکرده‌ام متوجه می‌شوید که رابطه‌تان در مقایسه با گذشته، گهگاه از رضایت‌بخشی و احساسات عاشقانۀ کم‌تری برخوردار است. این ممکن است یکی از دلایلی باشد که شما تصمیم به خواندن این کتاب گرفته‌اید. اگر چنین است، من شما را برای صرف زمان برای یاد‌آوری در مورد زمانی که عاشق شدید و پیدا کردن راه‌هایی به ایجاد احساسات جدید و هیجان دوباره تشویق می‌کنم. انجام این کار باعث می‌شود که شما بتوانید احساسات عاشقانه و هیجان‌انگیز را یادآوری کنید و آمفتامین و اندورفین در مغز خود تولید کنید. در نتیجه شما هر دو به یاد خواهید آورد که چرا جذب یکدیگر شدید و آیندۀ باهم بودن را انتخاب کردید. اولین مکالمه بر خاطرات عاشق شدن شما به‌منظور ایجاد احساسات بیشتر مربوط به ارتباط و هیجان جدید تمرکز می‌کند.

چای یا نوشیدنی آرام‌بخش دیگری را تهیه و یک مکان آرام و راحت برای نشستن پیدا کنید. شمع روشن کنید، همدیگر را در آغوش بگیرید، لبخند بزنید و گفتگو را شروع کنید.

 

سؤالات زیر را به‌نوبت از یکدیگر بپرسید:

۱-آیا اولین باری را که با من ملاقات کردی، به یاد داری؟

۲-اولین چیزی که در من توجهات را جلب کرد، چه بود؟

۳-اولین احساست نسبت به من چه بود؟

۴-چه وقت متوجه شدی که عاشق من شده‌ای؟

۵-آیا به یاد داری جمله (من عاشقتم) را چه کسی اولین بار گفت؟

۶-چه چیزی در من وجود داشت که عاشق من شدی؟

۷-چه چیزهایی در من وجود دارد که الآن علاقۀ بیشتری به آن داری؟

۸-در حال حاضر چه مواقعی به من احساس نزدیک‌تری داری؟

۹-آیا من به‌اندازه کافی نشان می‌دهم که هنوز عاشقت هستم؟

۱۰-چه اقداماتی برای ایجاد رابطه جدید و مهیج‌تر باید انجام دهیم؟

حالا همدیگر را در آغوش بگیرید و به خاطر صرف زمان برای تمرکز بر یکدیگر و بهبود رابطه‌تان تشکر کنید.

 

هفته اول

عاشق شدن

 

۱-به مراجعان خود اهمیت موضوع زیر را توضیح دهید:

موضوع اولین مکالمه شما عاشق شدن خواهد بود. روزهای اول رابطۀ خود را به یاد بیاورید، به یاد خواهید آورد که چه چیزی باعث شد جذب هم شوید، کدام ویژگی‌ها را تحسین می‌کردید، چگونه با یکدیگر رفتار می‌کردید، از انجام چه‌کاری لذت می‌بردید و چه زمانی متوجه شدید که عاشق شده‌اید. این خاطرات به شما در ایجاد دیدگاه متعادل‌تر نسبت به همسرتان کمک می‌کند و به شما در انجام فعالیت‌های لذت‌بخش و برانگیزاندن احساسات فوق‌العاده عاشقانه روزهای اول، انگیزه می‌دهد.

۲-از هرکدام بپرسید که اکنون احساس ارتباطشان بر اساس مقیاس ۱ تا ۱۰ چگونه است.

۰ ۱—————————————————-۱

۳-تشریفاتی را که به‌جا خواهید آورد، مرور کنید: هرروز در یک‌زمان مشخص، چای یا نوشیدنی آرام‌بخش دیگری درست کنید و یک مکان آرام و راحت برای نشستن پیدا کنید. شمع روشن کرده، همدیگر را در آغوش بگیرید و لبخند بزنید و مکالمه‌ای را شروع کنید.

۴-به مراجعان توضیح دهید که اولین مکالمه را با خواندن اولین صفحه قرارداد باهم شروع خواهند کرد و مکالمه را با پرسیدن ۱۰ سؤال از خود به‌نوبت ادامه می‌دهند.

۵-به آن‌ها یادآوری کنید که با احترام و همراه با گشاده‌رویی و بدون قضاوت رفتار کنند.

۶- رونوشتی از صفحات گفت‌وگوی اول (عاشق شدن) را به هریک بدهید.

۷-در جلسۀ بعدی موارد زیر را بررسی خواهید کرد:

 • ایجاد و ادامۀ تشریفات روزانه چقدر برایتان آسان یا دشوار است.
 • احساساتتان در موقع پاسخ به سؤالات چگونه است.
 • آیا موضوعی وجود دارد که بحث کردن در مورد آن سخت باشد.
 • درباره خود و دیگری چه چیزی یاد گرفتید.

و بار دیگر از آن‌ها بخواهید که احساس ارتباط خود را بر اساس مقیاس ۱ تا ۱۰ نمره‌گذاری کنند.

۰ ۱————————————————۱

در پایان از زوج برای صرف زمان برای تمرکز بر هم و بهبود ارتباطشان تشکر کنید.

دوستی

۱-به مراجعان خود اهمیت موضوع زیر را توضیح دهید:

موضوع گفت‌وگوی دوم دوستی است. مهم است که دربارۀ کیفیت دوستی خود به‌عنوان یک مؤلفۀ اصلی در ارتباطتان‌ فکر کنید. اگر شما روابط دوستانۀ سالمی داشته باشید، به‌احتمال بیشتری در مورد رابطه‌تان مثبت فکر می‌کنید و زمان‌های دشوار را مدیریت می‌کنید.

۲-از هرکدام بپرسید که اکنون احساس ارتباطشان بر اساس مقیاس ۱ تا ۱۰ چگونه است.

۰ ۱——————————————————-۱

۳-تشریفاتی را که به‌جا خواهید آورد، مرور کنید: هرروز در یک‌زمان مشخص، چای یا نوشیدنی آرام‌بخش دیگری درست کنید و یک مکان آرام و راحت برای نشستن پیدا کنید. شمع روشن کرده، همدیگر را در آغوش بگیرید و لبخند بزنید و مکالمه‌ای را شروع کنید.

۴-به مراجعان توضیح دهید که اولین مکالمه را با خواندن اولین صفحه قرارداد باهم شروع خواهند کرد و مکالمه را با پرسیدن ۱۰ سؤال از خود به‌نوبت ادامه می‌دهند.

۵-به آن‌ها یادآوری کنید که با احترام و همراه با گشاده‌رویی و بدون قضاوت رفتار کنند.

۶- رونوشتی از صفحات گفت‌وگوی دوم (دوستی) را به هریک بدهید.

۷-در جلسۀ بعدی موارد زیر را بررسی خواهید کرد:

 • ایجاد و ادامۀ تشریفات روزانه چقدر برایتان آسان یا دشوار است.
 • احساساتتان در موقع پاسخ به سؤالات چگونه است.
 • آیا موضوعی وجود دارد که بحث کردن در مورد آن سخت باشد.
 • دربارۀ خود و دیگری چه چیزی یاد گرفتید.

و بار دیگر از آن‌ها بخواهید که احساس ارتباط خود را بر اساس مقیاس ۱ تا ۱۰ نمره‌گذاری کنند.

۰ ۱————————————————۱

در پایان از زوج برای صرف زمان برای تمرکز بر هم و بهبود ارتباطشان تشکر کنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب کار زوج درمانی: ۳۰ تکنیک اثربخش برای بازسازی مجدد رابطه زناشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیازات کاربران

میانگین امتیازات کاربران به ویژگی های محصول
0 امتیاز 5 ستاره
0 امتیاز 4 ستاره
0 امتیاز 3 ستاره
0 امتیاز 2 ستاره
0 امتیاز 1 ستاره

پرسش و پاسخ

برای ارسال پرسش یا پاسخ باید در سایت وارد شوید. ورود به حساب کاربری
لطفا متن پرسش/پاسخ خود را وارد کنید

اطلاعات فروشنده

 • فروشنده: admingk
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.